ALUMNŲ REGISTRACIJA

Vardas:

Pavardė (kolegijos išduotame diplome):

Pavardė (jei keitėsi):

Gimimo data* (pvz. 1999-09-09):

El. pašto adresas (nurodykite tik vieną):

Telefono nr. (kad galėtume su Jumis susisiekti iškilus būtinybei):

Pagrindinė veikla:

Kita veikla:

Pastabos ir pasiūlymai kolegijai dėl veiklos tobulinimo:


SUTINKU, KAD DUOMENYS APIE MANO KARJERĄ BŪTŲ SKELBIAMI ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS INTERNETO SVETAINĖJE
*užtikriname, kad jūsų gimimo data, telefono numeris, el. paštas nebus prieinami tretiesiems asmenims ar matomi kitiems duomenų bazės vartotojams. Gimimo datą naudosime tik asmens identifikavimui, t.y. duomenų, esančių Šiaulių kolegijos absolventų duomenų bazėje, sutikrinimui.